Registrácia
Meno:
Priezvisko:
Vek:
Vyber kategorie:
Email:
Mesto/Klub (nepovinný údaj):
Registruj
Odpočet
registrácia

Názov projektu:                       BIATHLON MANIA CUP

Termín a doba trvania:           6/2017 – 6/2018

Cieľ projektu:

Cieľom je dostať biatlon medzi žiakov základných škôl a to formou opakovaných podujatí počas ktorých budú žiaci, resp. školy medzi sebou súťažiť. Hlavnou myšlienkou je vytvoriť možnosť žiakom 1. stupňa ZŠ vyskúšať si biatlon a tým podchytiť talentované deti ako pri ostatných športových odvetviach na Slovensku.

Popis projektu:                        

Myšlienka vytvorenia takéhoto projektu je postavená na týždennom opakovaní tréningov, na ktoré sa môžu prísť deti pozrieť a ktoré budú  motivovať účastníkov k sebarozvoju počas celého medzisúťažného obdobia. Tréningy by boli všeobecného charakteru, kde streľba by bola len jednou z viacerých tréningových nástrojov. Táto činnosť by tvorila základný odrazový mostík pre organizovanie „výkonostných“ podujatí, z ktorých by sa tvoril rebríček. Celý projekt bude organizovaný pod osobným vedením dvojnásobného olympionika a majstra sveta v letnom biatlone Dušana Šimočka.

BM cup je séria súťaží počas celého roka. Mesačné opakovanie týchto súťaží by udržiavalo deti v očakávaní a toto pravidelné porovnávanie sa s ostatnými by ich viedlo k zdokonaľovaniu sa!

Štruktúra projektu:

Organizovanie tréningov 1x týždenne – tréningové jednotky, ich zameranie a obsahová štruktúra budú vopred plánované, z počiatku sa bude jednať o základne a všeobecné zručnosti. Pri ich tvorbe chceme spolupracovať aj s fakultami TV a zapojiť ich do celého procesu. V prvých dvoch “testovacích” mesiacoch bude kapacita obmedzená na 20 detí.

Pravidelné organizovanie súťaží  – približne každý mesiac budú žiaci hodnotení v konkrétnej forme biatlonu. Rozdielne formy biatlonu využívajúce iné prostriedky (kolobežka, bicykel, beh cez prekážky, kolieskové korčule…) by predišli stereotypnému zameraniu sa na jednu oblasť, motivačnou zložkou by bola streľba ktorá by bola súčasťou každej súťaže. Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek, počet štartujúcich je neobmedzený.

Miesto konania:
                            Tréningy budú prebiehať v areáli ZŠ Okružná (ZŠ Narnia) a preteky budú organizované na vopred dohodnutých miestach v spolupráci s mestom, SZB, VŠC DUKLA a školami.

Propagácia projektu:
                            Projekt bude predstavený počas podujatia 12.5.2017 ktorého sa zúčastnia aj žiaci 1. stupňa ZŠ z Banskej Bystrice a okolia. Na propagáciu projektu chceme využiť možnosti Slovenského zväzu biatlonu, online hry Biathlon Mania, mesta Banská Bystrica a regionálneho cestovného ruchu ktoré disponujú svojími ďalšími mediálnymi kanálmi. V neposlednom rade osobne na školách.

Hlavné piliere:

  • st ZŠ – čo najväčšia účasť
  • nastavenie financovania smerom k udržateľnosti aj bez dotácií (organizovanie podujatí, členské… )
  • vytvorenie priestoru pre ďalšie kreatívne doplnenie o záujmové všestranné aktivity (intelektuálne, rytmické… )

Organizátor:
                            Celý projekt bude zastrešovať biatlonový klub Biathlon Mania ktorý bude zároveň financovať celý projekt z vlastných, dotačných a sponzorských finančných prostriedkov.

Partnerstvo s projektom:
                            Partnerom tohoto projektu sa môže stať ktokoľvek na báze materiálnej alebo finančnej podpory.

Partneri ktorí do toho idú s nami od začiatku! Ďakujeme!

Biathlon Mania
Laserovepusky.sk
EMŠ Banská Bystrica
VŠC DUKLA BB
Slovenský zväz biatlonu
Decathlon
Olympijský klub BB
ZAaRES

Viac informácii aj na Facebookovej stránke Biathlon Mania Cup

Kontaktujte nás:

laserovepusky@gmail.com
Facebook: m.me/BiathlonManiaCup

Untitled-1