Pravidlá

Pravidlá prihlásenia

Prehlasujem, že som dostatočne pripravený na štart na pretekoch Biathlon Mania. Zdravotný stav a kondičná pripravenosť mi umožňujú absolvovať vybranú disciplínu, v ktorej štartujem na vlastnú zodpovednosť. Nie som si vedomý žiadnych závažných zdravotných ťažkostí, ktoré by mi zabraňovali absolvovať plnú fyzickú záťaž spojenú s účasťou na vybranej disciplíne.

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím s tým, aby organizátor podujatia Slovenská federácia behu na snežniciach o.z. spracoval moje osobné údaje uvedené v prihláške pre účely vedenia evidencie pretekárov na tomto podujatí a zároveň registráciou súhlasím s tým, že partner podujatia POWERPLAY MANAGER, s.r.o. mi môže posielať informácie na moju e-mailovú adresu. Kedykoľvek sa môžem z tohto zoznamu odhlásiť kliknutím na odkaz unsubscribe v ktoromkoľvek newsletteri. Súčasne udeľujem organizátorom podujatia  bezplatný súhlas na použitie fotodokumentácie a videodokumentácie mojej osoby zhotovenej počas podujatia pre účely ďalšej prezentácie podujatia.

Organizátor podujatia si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá prihlásenia do behu alebo kedykoľvek pretek Biathlon Mania zrušiť.